امروز سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۳۹

راهنمای تصویری تهیه لیست بیمه حوادث دانش آموزان

راهنمای تصویری تهیه لیست بیمه حوادث دانش آموزان

ادامه مطلب

راهنمای ثبت کلاس ها و کلاس بندی دانش آموزان در سناد

راهنمای ثبت کلاس ها و کلاس بندی دانش آموزان در سناد

راهنما: ۱-انتخاب گزینه امور دفتری ۲-انتخاب کلاس های مدرسه  ۳-مشاهده کلاس ها ۴- تعریف نام کلاس ها ۵- انتخاب کلاس ۶- انتخاب دانش آموز و ثبت آن  

ادامه مطلب

راهنمای ثبت شماره‌ی موبایل اولیا‌ در سامانه سناد

راهنمای ثبت شماره‌ی موبایل اولیا‌ در سامانه سناد

 

ادامه مطلب