امروز سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۰۹

  آدرس ورود به سامانه همگام:

http://hamgam.medu.ir/portal/home.php?r=login

 

..

سامانه دریافت فیش و حکم کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران

http://www.srv.tehranedu.ir

 

 

.

آد.